GDPR formulier

VERKLARING ALGEMENE PRIVACYVERKLARING DANSSTUDIO LIVO

Beste dansers, leden, ouders,

Vanaf 2018 hebben wij jullie uitdrukkelijke toestemming nodig voor de verwerking van jullie persoonsgegevens. Zoals in de Privacywetgeving aangegeven, zullen deze persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Onze privacyverklaring kan u nalezen op de website van dansstudio LIVO (www.dansstudiolivo.be). Wij vragen u daarom om onderstaande gegevens nauwkeurig in te vullen, indien u akkoord gaat met onze privacyverklaring.

Wij danken u alvast voor uw medewerking!

Het bestuur

Ondergetekende:

 

 

Ouder/wettelijke voogd van (lid van LIVO):


 

*Indien het desbetreffende lid jonger is dan 16 jaar, dient één van de ouder/wettelijke voogd zijn/haar toestemming te geven.