Wat is LIVO:

LIVO staat voor: Lichamelijke Vorming.

Het doel van LIVO:

LIVO wil veel en gevarieerd bewegen aantrekkelijk maken voor iedereen en alle leeftijden.
Wij doen dit door: DANS - BEWEGING - FITNESS.


Ook wil LIVO voor de betere dansers iets extra doen door deze in geselecteerde groepen te laten dansen zodat ze ook aan wedstrijden kunnen meedoen.

Visie:

1. Veel en gevarieerd bewegen.

Bewegen is gezond kan je in alle publicaties lezen. Maar alleen als je het op een verantwoorde manier doet. Daarom biedt LIVO voor alle mensen van alle leeftijden een grote verscheidenheid aan verantwoorde bewegingsvormen aan. Daarbij wordt van ieder op haar/zijn niveau een gepaste inzet gevraagd.

 

2. Kwaliteit.

LIVO biedt haar activiteiten in veel en gevarieerd bewegen aan dmv  een goede kwaliteit van zo mogelijk gecertificeerde lesgeefsters, die ieder jaar opnieuw met veel enthousiasme en gedrevenheid lesgeven en een mooie dansshow verzorgen.

 

3. Keuze mogelijkheden.

Dat betekent dat LIVO de vele bewegingsvormen waar belangstelling voor is vast wil houden, en daarnaast ook elk jaar opnieuw probeert om de nieuwste trends naar LIVO te halen.

 

4. Plezier.

Als je mee wilt doen aan de activiteiten van LIVO kom je vrijwillig. Dat betekent dat je daar plezier aan wilt beleven. Bewegen met plezier geeft een dubbel effect: het is gezond en je voelt je er mentaal goed bij.

 

5. Samen.

Door bewegen samen te doen ontstaat een gevoel van verbondenheid, samen iets presteren en daar een goed gevoel bij hebben. Een mooi alternatief binnen onze steeds meer individualistische maatschappij.

 

Onthaalbrochure 2020
3484 downloads